Logotyp / Skarby Murano

Projekt logotypu dla marki Skarby Murano.

 

skarby murano prezentacja logotypu